Reference

Om MG Depån

MG Depån är den ledande gym & fitness-verksamheten i Närpes med tre olika gym: Simhallsgymmet, Lady Gym och Mitt-i-stans Gym. De olika gymmen erbjuder sina olika möjligheter av träning, så som spinning, styrketräning, konditionsmaskiner, gruppträningar, bastu och solarie. 

 

Situation & Behov

MG Depån har från tidigare en äldre sida som informerat kunder om öppethållningstider, gruppträningsmöjligheter, regler m.m. Sidan och logon började bli gamla och behövde en uppfräschning för att locka nya kunder och spegla sin aktiva och driftiga identitet. Att också koppla ihop företagets egna facebook-sida med hemsidan var något efterfrågat, eftersom gymverksamheten ofta uppdaterar sin facebooksida med viktig information. Då gymmet öppnat nya lokaler ganska nyligen fanns det också behov av att framhäva alla tre gymmen med både bilder och text. 

 

 

Projekt & process

En research genomfördes av hur gymsidor ser ut och verkar idag. Inspiration och idéer samlades utifrån dessa och en ny design skapades fram. Första utkast av både logo och web-design skapades. Designen gjordes modernare, men behöll företagets färger för att gamla kunder trots allt ska känna igen sig. Mera bilder plockades in för att direkt på startsidan ge en bild av gymmet och dess stil. För att ge sidan en fräsch och uppdaterad look fotograferades de tre olika gymmen. Vi diskuterade möjligheterna om att implementera både facebook och instagram för att skapa ett större flöde till sidan. Dessa två sociala medier sattes in som feeds. Slutligen efter godkännande sattes text, bilder och annat innehåll in på sidan. 

 

Slutresultat

Gymmet fick en uppdaterad och fräschare webbplats i ett modernare stuk. De olika delarna på startsidan vinklades en aning för att ge liv i sidan, samt skapa lite "action". Logon blev omdesignad till ett "energihjul", men behöll samma färgskala som tidigare. Gruppträningar och personal placerades på startsidan för att ge gymmet ett antikte och göra det personligt. Sociala medier implementerades också på hemsidan; instagram ooch facebook

Needs & goal: 
  • Uppfräshning av gamla sidan
  • Spegla företagets stil & miljö
  • Användarvänligt & mobilanpassad
  • Ny logo
Client: 
MG Depån
Published: 
January, 2015
Services: 
Bilder och innehåll
Design
Webbsidor