Reference

Om Närpes Stad

För Närpes stad byggdes hela webbsidan om utefter en helt ny design och upplägg. Kategorierna byggdes om och en hel del ny information sattes dit. Det aktuella fick större fokus och navigeringen gjordes lättare, med större knappar och webbsidan blev mobilanpassad. 

Samtidigt byddes ett nytt intranet för stadens anställda, där de kan placera ut planer i kalendern, lägga upp påminnelser, diskussioner, mötesplaner och dokument m.m. 

 

Client: 
Närpes Stad
Published: 
January, 2014
Services: 
Design
Webbsidor