Reference

Om Tjärdalen

Tjärdalen är ett projekt som bygger på gamla traditioner från 1600 och 1700-talet. Tjärbränning (en gammal teknik för att utvinna tjära) ansågs som en god binäring så länge tallskog fanns. I januari 2013 beslöts i Övermark - Yttermark Lions Club r.f att genomföra tjärdalenprojektet på 5 år - lämpligt till det år som Finland fyller 100, vilket är i år (2017). Runt projektet ordnas ett veckas långt sommarevenemang med mat, musik och marknad runt Tjärdalens område. 

Behov och situation

Eftersom Tjärdalen trots allt är en veckas långt evenemang kom man fram till att en webbsida skulle sitta fint med projektet, för att sprida information om platsen, projektet och evenemanget kring projektet. Helt enkelt göra information lättillgänglig.


 

Projekt och process

En enklare wordpress-sida fick stå för grunden och sidan byggdes upp kring de bilder och den text som samlats ihop. Eftersom wordpress användes som cms-verktyg är sidan enkel för projektansvariga att själva gå in och ändra/lägga till information. 

Needs & goal: 
  • Enkel & modern sida
  • Facebook implementering
Client: 
Tjärdalen
Published: 
May, 2017
Services: 
Webbsidor