Pools dataskyddspolicy | Pool Digital

Pools dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Pool samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Pool följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Pools tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också att Pool gör utskick till dig elektroniskt. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in personlig information. Det kan till exempel handla om när du besöker vår webbplats eller kontaktar oss.

Vilken information vi samlar in

Pool samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och mobilnummer.

Pool samlar också in information om dig när du besöker vår webbplats och använder dig av våra tjänster. Uppgifter som kan samlas in är: person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och mobilnummer. Information om tjänster du köpt, historik om kundförhållandet och information om agerande med Pool, såsom agerande på webbplatsen. Enhetsinformation, exempelvis IP-adress, språkinställning och plattform, samt din geografiska och demografiska positionering.

Vad vi använder informationen till

En del av informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att upprätthålla kundförhållandet och kunna leverera tjänster. Annan information behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster och förbättra servicen. 

Vem vi delar informationen med

Pool kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var vi behandlar informationen

Största delen av den information som Pool samlar in behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan information överföras och behandlas utanför EU/EES och då med leverantörer som är anslutna till Privacy Shield. Privacy Shield är en överenskommelse mellan amerikanska handelsministeriet och EU-kommissionen gällande skydd av personuppgifter. Skyddsnivån och kriterierna för Privacy Shield motsvarar GDPR.

Hur vi skyddar informationen

Pool skyddar information som behandlas, genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis har endast behöriga tillgång till informationen och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk. 

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig eller inkomplett. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa informationen så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

Pool använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt online. För att läsa mera om Pools användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du fler frågor angående Pools dataskydd kan du kontakta VD Magnus Pått per telefon 044 062 4687 eller email magnus [at] pool.fi. Registeransvarig, Pool Interactive AB är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 0814657-3. Fysiskt kontor finns på Närpesvägen 16, 64200 Närpes, Finland. 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 20.04.2018