Timle

OM TJÄNSTEN

Timle

Timle är ett bokningssystem som låter kommuner på ett smart och enkelt sätt strukturera upp t.ex. tidsbokningar av idrottsanläggningar och planer. Träningsgrupper och tränare kan då ansöka om att boka en tid eller en repetitiv träningstid för olika träningsutrymmen. Även andelar av större planer kan bokas, ända ner till fjärdedelar av t.ex. fotbollsplaner. Detta ger fler grupper möjlighet till att träna samtidigt och boka in sig på samma tider. Eftersom alla faciliteter då skulle finnas i ett och samma system skulle det minska på missförstånd och dubbelbokningar.
Ändringar av tider och platser notiferar alla berörda grupper genom email. 

Ge plats åt andra grupper
- boka andelar av en plan

 

Dela planen med andra grupper genom att boka en mindre andel. Större planer kan delas upp ända ner till fjärdedelar. 

Undgå tidskrävande
missförstånd och
dubbelbokningar

 

FÖRDELAR MED TIMLE:

  • Översikt över t.ex. alla idrottsanläggningar och planer
  • Möjlighet till bokning av andel av t.ex. fotbollsplan
  • Notifierar nämnda grupper vid ändrande av bokningar
  • Undviker missförstånd och dubbelbokningar
  • Effektivare användning av utrymmena

Integrationer

Är du intresserad av Timle? 

Har du frågor eller lust att diskutera Timle?