Referens

Förenkling för gårdsbutik - kapa mellanhänder genom en webbapp

 

Bakgrund

Sedan 2004 har Haga gård i Närpes haft en gårdsbutik. Butiken har växt i betydelse och kunder kan handla ägg direkt från producenten. Björn Haga började fundera på nästa steg för att smidigt kunna betjäna kunderna och samtidigt nå nya kundgrupper.

 

Projekt - en obemannad producentbutik

Tillsammans utvecklade vi en obemannad producentbutik där kunder varje dag kan köpa färska ägg genom en webbapp, Äggboden. Olika koncept analyserades för att få fram det bästa alternativet för Haga gård. Målet var smidiga betalningar och en webbapp som är enkel att använda för kunden. Lösningen blev Äggboden som är ett friktionsfritt alternativ för kunden. Haga gård kan följa med kundens köpbeteende och se lagersaldo. Det som behövs för att handla är en mobiltelefon och ett betalkort. Via webbappen Äggboden får man en dörrkod till gårdsbutiken så att man slipper in för att göra sina inköp. Sedan skriver man in vad man handlar. Webbappen är kopplad till en betalterminal som finns på plats och man betalar med sitt betalkort. Mellanhänderna försvinner och man kan således erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi har sedan tidigare jobbat mycket med system för bokningar av utrymmen, som vid behov kopplats ihop med öppning och låsning av fysiska dörrar.


Framtiden för gårdsbutiker i Österbotten

Marknadsföringen av gårdsbutiker kan vara utmanande, enligt Vaasa Insider och Mats Sabel finns det exempel där grannarna inte ens känner till gårdsbutiken. Vi har tillsammans med Mats Sabel och Dynamo Närpes projekt Plattform för matriket Österbotten utvecklat en digital karta för alla gårdsbutiker i Österbotten där över sjuttio gårdsbutiker finns listade. Genom att handla från gårdsbutiker bidrar man till ett levande närsamhälle. Det är viktigt att försöka göra kundens köpupplevelse så smidig som möjligt - till exempel genom digitala lösningar som i Äggbodens fall. 

Behov & Målsättning: 

Användarvänlighet
Betallösning
Digitalisering

Klient: 
Äggboden
Tjänster: 
Webbapplikationer