Reference

Om Närpes Grönsaker

Närpes Grönsaker är ett andelslag med producenter av inhemska grönsaker. De är landets ledande leverantör av inhemska tomater. I sortimentet ingår även specialtomater, gurka och paprika. Grönsakerna odlas dessutom i landets främsta växthus där 95% av växthusen använder sig av förnybar inhemsk värme-energi. 

 

Projekt

För Närpes Grönsaker har vi byggt intranät generation tre under vintern 2016-2017. Genom intranätet kan odlarna följa upp sina invägningar i realtid, se journaler och priser på ett lätt och smidigt sätt och andelslaget har samlad data för uppföljning och beslutsstöd. Samtidigt fungerar intranätet som en aktiv kommunikationskanal mellan andelslaget och odlarna.

 

Client: 
Närpes Grönsaker
Services: 
Intranet