Reference

PAV, Pohjanmaan Antenni ja Valaistus

PAV, Pohjanmaan Antenni ja Valaistus, är ett företag inom elbranschen med stor vikt på infrastruktur, industri och kraftverk. De sköter underhåll av vägbelysningen i stora områden av Finland. 

Pav gav oss uppdraget att utveckla en ett verktyg för administrationen av underhållet och arbetsrapporteringen för montörer ute på fältet. Verktyget är inne på generation tre och hanterar flera hundra tusen elstolpar, kopplingscentraler m.m. Via tjänsten sköts redovisningen av utförda uppdrag, felanmälningar, rapportering och fakturaunderlag. ELY har också tillgång till tjänsten och följer löpande upp arbetet i de olika områdena.

 

 

Client: 
PAV
Services: 
Design
Intranet
Mobilapp
Webbapplikationer