Reference

Om Dynamo Net

Dynamo Net – internetleverantör sedan 2002 som drivit ett regionalt datakommunikationsnät i Närpes med omnejd. Dynamo Net kan tack vare ett eget stamnät baserat på optisk fiber erbjuda regionens kraftfullaste bredbandsnät. Till stamnätet ansluts också byanäten som upprättas i flertalet byar i Närpes. Tack vare denna växande infrastruktur av nätuppkoppling har Dynamo Net en hel del kunder att betjäna, samt servicemän att administrera. Därifrån kom idén till skapandet av ett extranet som verktyg för företaget. 

 

Situation och behov

Med ett tiotal anställda inom Dynamo Net utförs kundbetjäning – t.ex dokumentera, reparera, och analysera felanmälningar i nätverket. Dessa arbetsuppgifter delas ut bland de anställda.  Eftersom nätverket växer och kundantalet ökar, behövdes ett verktyg för att dokumentera felanmälningar, reparationer och arbetsfördelningen inom företaget, för att hålla sig i framkant med kundservice och arbetsflöde. 

 

 

Koncept och byggnad

Planen blev att bygga ett extranet för att förenkla administrationen av arbetsfördelningen, samt dokumentera felanmälningar och reparationer och kategorisera dessa enkelt och tydligt. Enkel navigering och användarvänlighet var ett måste, för att göra det möjligt för de anställda att snabbt ta verktyget i bruk. Utifrån den information som verktyget samlar på sig skulle också statistik visas, så att man kan hålla koll på vad som skett under kortare och längre perioder. För att allt skulle fungera korrekt behövdes flera genomgångar av verktyget och möten med utvecklade idéer om tillämpningar i funktionerna och beteendet av verktyget. 

 

Funktion och slutresultat

Varje felanmälan registreras av administratören med kundens namn, adress och kontaktuppgifter. De olika felanmälningarna kan delas in i olika skeden; ofixade, tilldelad och fixade. Admnistratören delar ut felanmälningarna till sina servicemän som antingen avslår eller accepterar att reparera ett fel. När ett fel är fixat kan servicemännen meddela detta genom att klicka i "fixat" för just den felanmälningen. Har inte felet blivit fixat av den som blivit tilldelat ett arbete återgår felanmälningen till att bli ett "ofixad" felanmälan, och dyker då upp i listan av ofixade problem igen.  Olika typer av statistik kan ses på administratörens sida av hur många felanmälingar som fixats under valda perioder. 

 

Needs & goal: 
  •  Användarvänligt
  • Administreringsverktyg
  • Kategorisering av jobbtyp
  • Stilrent

 

Client: 
Dynamonet
Services: 
Extranet