Reference

Situation och behov

Kaskö stads webbplats hade en föråldrad layout och eftersom att innehåll hade lagts till här och där genom åren, hade strukturen blivit rörig. Den gamla webbplatsen var inte mobilanpassad, vilket är viktigt idag när besökare surfar på olika enheter. Det hade blivit dags för en helrenovering. 

Kaskö stad önskade sig en avskalad och användarvänlig webbplats med lättillgängligt innehåll. Behov fanns för integreringar med olika tjänster som Suomi.fi, Kuntarekry, Opistopalvelut, Ktweb, Österbottens evenemangskalender, Visit kaskinen och sociala medier. För att enkelt kunna hantera evenemang, bad man om en funktion genom vilken man skulle kunna skapa och redigera evenemang på en webbplats och dela till andra, istället för att göra arbetet flera gånger om på olika webbplatser. Man ville också att det skulle vara lätt att hitta kontaktuppgifter, så ett kontaktregister efterfrågades.

Projekt

En helt ny webbplats planerades enligt behov och innehåll. Innehållet kartlades och strukturerades under rubriker i olika kategorier, med målet att det man söker aldrig ska vara längre bort än två klick. En layout utformades baserat på det tilltänkta innehållet. För att spara tid flyttades sidor från den gamla webbplatsen direkt över till den nya, där de sattes in på uttänkt plats och reviderades.

Startsidan sattes ihop så att den skulle vara så lätt överskådlig som möjligt, med den viktigaste informationen genast synlig. Högst upp listades olika målgrupper, som man genom att klicka på kan se aktuella sidor för. Huvudkategorier för olika sidor listades i en menyrad, som var och en visar underkategorier med tillhörande sidor. En ruta med snabblänkar sattes in för att besökaren direkt ska kunna förflytta sig till populära sidor. Längre ner på startsidan sattes aktuellt, kurser, evenemang, lediga jobb och sociala medier in under olika flikar.

Enligt överenskommelse integrerades webbplatsen med olika tjänster. En funktion sattes in för att kunna skapa och redigera evenemang på Kaskös webbplats och dela evenemangen med andra webbplatser. Evenemangen fick också en funktion för schemaläggning, så att de automatiskt publiceras och tas bort på valda datum och tider. Kontaktregistret utformades som en egen sida där man sätter till personer och deras kontaktuppgifter. Sedan väljer man på specifika sidor vilka personer som ska läggas till. När en persons kontaktuppgifter ändras behöver man bara ändra informationen i själva kontaktregistret och informationen uppdateras automatiskt på alla sidor där kontaktpersonen är tillagd. 

Webbplatsen skapades med den populära programvaran Drupal, som används bland annat av Vita huset och Amnesty International. Drupal har många fördelar. Kunden äger själv webbplatsen, eftersom att Drupal bygger på öppen källkod är kunden leverantörsoberoende. Drupal är också kostnadseffektivt och säkert. Eftersom att många använder Drupal och funktionerna som skapas fritt får användas, ger det många möjligheter när en webbplats ska utvecklas. 

Webbplatsen blev färdig enligt plan inom utsatt tid. Resultatet blev en klar och strukturerad webbplats där besökaren genast hittar informationen som söks. Tack vare smarta integreringar uppdateras en del av innehållet automatiskt och en god grund är lagd inför framtiden, då mer och mer innehåll kommer att importeras från Suomi.fi.

 

Needs & goal: 
  • Avskalad layout med lättillgänglig information
  • Integreringar med bland annat suomi.fi och kuntarekry
  • Kontaktregister
  • Funktion att skapa evenemang som samtidigt kan publiceras på andra webbplatser
Client: 
Kaskö stad
Services: 
Design
Webbsidor