Reference

Bakgrund och behov

Lassas Oy tillhandahåller en mängd olika reservdelar för tunga maskiner och fordon till kunder runtom i Finland. Sortimentet av reservdelar är stort och leveranserna snabba men utmaningen för kunderna är att hitta rätt reservdelar för en specifik maskin när de kontaktar Lassas.

 

Projekt och lösning

Vår lösning på denna utmaning var en “reservdelskonfigurator” för att koppla ihop reservdelar med bilder av fordonen. Kunden kan klicka på bilden på en specifik plats som i sin tur automatiskt genererar en lista på korrekta reservdelar till fordonet i fråga. Reservdelskonfiguratorn integrerades med deras nuvarande webbshop som i sin tur är integrerad med Futursofts Autofutur.

 

Slutresultatet för denna lösning blev att försäljningsprocesserna underlättas och kunderna kan smidigare hitta korrekta reservdelar. En smidig köpprocess ger återkommande kunder.

 

Needs & goal: 
  • Automatisera och optimera försäljningsprocessen
  • Integration med Autofutur - Vitec Futursoft
Client: 
Lassas - reservdelskonfigurator
Services: 
Webbapplikationer