Reference

Om Tomatkarnevalen

Tomatkarnevalen är ett årligt evenemang som ordnas i Närpes under vad som oftast råkar vara sommarens varmaste helg. Evenemanget består av marknad, dans och sång på utescén, kvällstillställningar i form av inbokade band i ett stor-tält med dans och musik, samt ofta längre öppettider för olika barer och caféer. Tillställningen lockar både yngre och äldre och har länge varit en tradition för närpesborna att besöka, men också något som utflyttade närpesbor, samt släkt och vänner gärna besöker. 
 

Situation och behov

Tomatkarnevalen har länge vuxit sakta men säkert, och den börjar få en allt större roll för Närpes (även om den alltid haft det), med tanke på reklam för staden. Det som hittills varit lite bristande har varit information på nätet om karnevalen, samt spridning på sociala medier. Därför skulle detta nu bli en satsning för att nå en större mängd besökare. 


 

Projekt och process

Det som främst behövdes var en webbsida, som kan uppdateras med nytt innehåll för varje år, men samtidigt behålla en igenkännbar image. Därför sattes en webbsida upp med bl.a nyketer, information om karnevalens utbud både dagstid och kvällstid, historik om karnevalen genom åren, samt en kontaktsida. Det helt nya för i år informationsmässigt blev dessutom en infografisk karta över området, eftersom karnevalsområdet flyttades helt från tidigare års område - därmed blev det aktuellt med att göra en liten karta över området för att låta folk veta vad som sker var. Denna karta printades både upp som programblad och placerades på karnevalens hemsida. Ett instagramflöde kopplades dessutom ihop med webbsidan för att låta allt med hashtaggen "#tomatkarnevalen" visas upp på webbsidan för att skapa mer aktivitet. 

 

 

Needs & goal: 
  • Webbsida med information
  • Historik
  • Inforgrafisk karta
  • Nyhetsflöde
  • Instagramflöde
  • Logo
Client: 
Tomatkarnevalen
Services: 
Design
Graafisk profil / logo
Webbsidor