Reference

Om Närpes Fjärrvärme

Närpes Fjärrvärme är ett aktiebolag som år 2006 gjorde en satsning på att starta ett fjärrvärmeverk i Närpes. Till en början byggdes en värmecentral för att senare bygga ännu en tack vare att kundantalet ökade - av de som ville koppla upp sig till huset. Speciellt nyare höghus och affärslokaler ville koppla upp sig till värmenätet. I dagens läge har man räknat ut att det totalt finns en längd på ca. 22km nergrävda rör som hör till värmenätet. Intresset för fjärvärme har ökat ordenligt och ju fler lokaler och fastighetsägare som bygger hus, desto fler uppkopplingar till värmenätet sker. 

 

Situation och behov 

Värmecentralen hade en webbsida från tidigare, men layouten var aningen föråldrad och informationen behövde en uppdatering. Framför allt önskades sidan bli mobilanpassad, med en modernisering av layout och struktur. Dessutom fanns det en önskan om att på något sätt få in grafer av värmeanvändning och priser i webbsidan, för intresserade att kunna jämföra från år till år. 

 

Projekt och process

Först och främst gjorde vi en reserach kring vad som kunde vara relevant att lyfta fram för ett fjärrvärmeverk. En layout strukturerades upp och element placerades in. För att få en uppdaterad image av företaget åkte vår fotograf ut för att fotografera lite bilder för företaget. Då främst värmecentralen och hus/lokaler som kopplats till värmenätet. Från Närpes Fjärrvärmes egna bildarkiv från år till år plockades bilder ut för att sättas in i ett bild-galleri på den nya sidan. Den nya sidan gjordes responsiv, med större bilder och bredare sida i allmänhet i jämförelse med den gamla sidan. Menylänkarna kategoriserades upp för att rikta in sig på lämpligt fakta för kunder. En statistik-sida sattes också upp, där vi placerade in grafer gjorda med googles egna grafer. Dessa anpassades till värmecentralens egna prisnivåer och värmestatistik. 

 

Needs & goal: 
  • Responsiv och modernare sida
  • Statistik i graf-form
  • Uppdaterat innehåll
  • Bättre "image"

 

Client: 
Närpes Fjärrvärme
Services: 
Bilder och innehåll
Webbsidor