Reference

Situation och behov

En webbplats för Visit Kaskinen fanns sedan tidigare, med inspiration och information för turister och andra intresserade. Webbplatsen började emellertid se föråldrad ut och den fungerade inte optimalt. Samtidigt som Kaskö stads webbplats skulle förnyas, ville man även uppdatera Visit Kaskinens webbplats i en matchande layout med uppdaterat innehåll. 

Webbplatsen Visit Kaskinen används som en kommunikationskanal och ett mål med den nya webbplatsen var att skapa en dragningskraft, en känsla av att “hit vill vi”, genom innehållet, t.ex. stora bilder med vackra vyer. Man ville också uppmana besökare att hitta på aktiviteter i Kaskö, genom en karta med sökfunktion för aktiviteter och tjänster. En funktion för lunchrestaurangerna att mata in sina menylistor i, som sammanställs i en samlad veckomeny, efterfrågades också. 

Projekt

Den nya Visit Kaskinen webbplatsen byggdes i en stil som matchar Kaskö stads webbplats, men med annan struktur och mera livlig än Kaskö stads webbplats, med mera bilder och kortare texter. 

Innehållet sattes in under olika menyer för vad besökare kunde tänkas vara intresserade av, Se & upplev, Ät & sov och Butiker & tjänster. Dessa menyer innehåller sidor som är skapade som serviceplatser, som också visas på en karta där besökare genast kan söka efter specifikt utbud, istället för att behöva gå igenom generellt innehåll. 

Lunchfunktionen skapades så att lunchrestaurangerna var och en för sig sätter in sina menyer, som sammanställs i en lista där alla lunchrestaurangers menyer för veckan visas. På så sätt kan besökaren snabbt få en överblick över lunchutbudet och lunchrestaurangerna får ökad synlighet. 

Evenemang och sociala medier placerades på startsidan, så att besökaren ska kunna se vad som är på gång i Kaskö och så att sidan ska kännas levande och uppdaterad. För att ytterligare förstärka den inbjudande känslan och skapa ett positivt intryck, sattes en idyllisk video från Kaskö in på startsidan.

 

Needs & goal: 
  • Veckouppdaterad lunchlista
  • Integrering av evenemang och sociala medier
  • Karta med sökfunktion för aktiviteter och tjänster
  • Layout som matchar Kaskö stad, men med mera bilder
Client: 
Visit Kaskinen
Services: 
Design
Webbsidor